Warunki usługi
W niniejszych Warunkach następujące terminy mają następujące znaczenie:

„Obciążenie zwrotne” autentyczne żądanie dostawcy karty kredytowej, aby xFan naprawił stratę poniesioną przez dostawcę karty kredytowej, ponieważ Użytkownik bez uzasadnienia zakwestionował zakup, za który Użytkownik zapłacił za pomocą karty kredytowej Użytkownika;

„Twórca” to Użytkownik, który umieszcza Treści w Serwisie w celu przeglądania przez innych Użytkowników;

„Prowizja” kwota obliczona jako procent przychodu płaconego przez fanów za oglądanie Treści użytkownika Twórcy lub za korzystanie z interakcji z fanami;


„Fan” to Użytkownik, który obserwuje innego Twórcę i przegląda jego Treści;

„Interakcja z fanami” to dowolna funkcjonalność oferowana przez Twórcę w ramach Treści użytkownika tego Twórcy, która jest hostowana przez xFan, która umożliwia Fanowi interakcję z (a nie tylko oglądanie) Treści użytkownika i / lub Twórcy.

„xFan” sieć społecznościowa Użytkowników działająca w Serwisie, która umożliwia Użytkownikom dostarczanie i przeglądanie Treści Użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, korzystanie z interakcji z fanami;

„Dostawca płatności” każda osoba trzecia zatwierdzona przez administratora, która umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności lub otrzymywanie płatności dla Twórcy;

„Opcje wypłaty” instrukcja przekazana przez każdego Twórcę Dostawcy płatności, w jaki sposób Prowizja zostanie przekazana Twórcy przez Dostawcę płatności;

„Zwrot” zwrotu pieniędzy Fanowi po sporze w dobrej wierze, często wydanym przed obciążeniem zwrotnym;

„Dochód” środki pieniężne wpłacone przez Fana do administratora, właściciela w celu przeglądania Treści użytkownika lub korzystania z interakcji z fanami;

„Użytkownik” każdy użytkownik Witryny, niezależnie od tego, czy jest Twórcą, czy Fanem;

„Konto użytkownika” sekcja w Witrynie, do której dostęp ma tylko administrator lub Użytkownik, która zawiera między innymi szczegóły dotyczące dostawcy płatności i opcji wypłaty;

„Treści użytkownika” wszelkie zdjęcia, filmy i inne materiały lub obiekty (w tym funkcje interakcji z fanami) przesłane do Witryny przez Twórcę;

„Kredyty w Portfelu” przedpłata dokonana przez Fana na rzecz administratora w celu ułatwienia dostępu do Treści użytkownika / interakcji z fanami na warunkach zawartych w niniejszej umowie.

„Witryna” witryna internetowa pod adresem www.xfan.pl

    O xFan
        Serwis jest serwisem społecznościowym i usługą aplikacji, która umożliwia Użytkownikom tworzenie proadministratorau, umieszczanie zdjęć i administratoramów na swoim proadministratorau, ustalanie miesięcznej ceny abonamentowej płaconej przez innych Użytkowników, którzy chcą przeglądać ich Treści Użytkownika, a tym samym generować przychody od Fanów. xFan jest obsługiwany przez administratora.
        Niniejsze Warunki regulują korzystanie z Witryny, w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, niezależnie od tego, czy są częścią xFan. Rejestrując się i używając xFan, niniejszym akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na niniejsze Warunki świadczenia usług, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej.
        Wszelkie informacje podane w Witrynie, w tym odpowiedzi na „często zadawane pytania”, nie są prawnie wiążące dla administratora, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią części Warunków.
        Serwis jest oferowany i dostępny wyłącznie dla Użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że masz 18 lat, że jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z administratora. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych warunków, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej. Polityka prywatności przedstawia bardziej szczegółowo, w jaki sposób administratora wykorzystuje strony trzecie do weryfikacji Twoich uprawnień.
        Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym czasie i według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu przez administratora i mają zastosowanie do wszelkiego dostępu do Witryny i korzystania z niej później. Kontynuując korzystanie z xFan, zgadzasz się na zmodyfikowane lub aktualne Warunki. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, abyś był świadomy wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.
        Korzystając z xFan, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od administratora w formie elektronicznej, w tym wiadomości e-mail i wiadomości wysyłanych na Twoje konto xFan, a wszystko to jest bardziej szczegółowo opisane w Polityce prywatności (dostępnej tutaj) (https://xfan.pl/privacy). Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelka korespondencja, którą administrator wysyła do Ciebie drogą elektroniczną, spełnia wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej. Jeśli w dowolnym momencie chcesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości od administratora, wyślij e-mail na adres kontakt@xFan.pl, powiadamiając administratora o wycofaniu zgody.
     Administrator/Właściciel nie jest właścicielem Treści użytkownika w xFan.pl, a poglądy wyrażone przez użytkowników w xFan nie reprezentują poglądów administratora. Wszystkie transakcje i interakcje dotyczące Treści użytkownika w xFan są między sobą.